Werkwijze

Ik help middelgrote ondernemingen en organisaties bij het realiseren van hun ambities. Dit doe ik bij voorkeur niet op basis van ‘uurtje-factuurtje’, maar door met mijn opdrachtgevers samen te werken aan duidelijke doelen voor een vast bedrag per maand.

Deelbare marketing manager

Wat zijn hiervan de voordelen?

betaalbaar

Je hoeft geen marketingmanager op de payroll te zetten want ik bied praktisch hetzelfde voor een fractie van de salariskosten per maand. Het beste komt mijn manier van werken tot uiting als we een relatie voor langere tijd aangaan, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Doordat we langere tijd werken aan de, door ons gezamenlijk, gestelde doelen kunnen we gedurende de periode kijken wat werkt en wat niet. Dit is veel effectiever dan bij incidentele projecten. Monitoren en bijsturen is een continu proces, een gesteld doel bereik je namelijk niet zomaar. Je ben afhankelijk van veel zaken die van invloed kunnen zijn op je geplande pad. Bij een incidenteel project is het ‘geslaagd’ of ‘mislukt’ en men leert dan te weinig van de successen en het falen gedurende de route.

rust en continuiteit

Lig jij als ondernemer wakker met de vraag hoe je je marketing en communicatie op de rails kan krijgen? Ik ben ‘dag & nacht’ bereikbaar voor jou om je met deze vraagstukken te helpen zodat je weer kan genieten van je gewenste nachtrust. Bij ondernemers ontbreekt het vaak niet aan de goede ideeën; ze zijn creatief en ondernemend. Daarom heb je bereikt wat je tot nu toe bereikt hebt. Ik ben er om een strategie met je op te zetten en samen met jou de beste ideeën die passen in die strategie eruit te filteren en deze vervolgens om te zetten naar concepten, waarna ze uitgevoerd kunnen worden. Samen bekijk ik met je wat het beste zal werken en wat het kost om ze uit te voeren. Samen sturen op resultaat.

Zeer flexibel

Ik werk voor ca. 8-10 opdrachtgevers tegelijk waardoor de kosten voor de opdrachtgever beperkt blijven. BrightLink is dus eigenlijk een ‘deelbare manager’. Voor elk van die ondernemers ben ik zijn of haar marketingmanager. Ik spring in en stuur bij op het moment waar het nodig is, en dat allemaal voor een vast bedrag per maand.

Geen discussie aan het eind van de maand over urendeclaraties maar juist gesprekken over de doelen die we samen willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Welke onderwerpen hebben nú onze aandacht nodig? Daar gaan we mee aan de slag.

Uiteraard is het ook mogelijk om op urenbasis te werken mocht de situatie zich daar beter voor lenen.

ERVARING, Kennis & kunde

Ik ben met al mijn ervaring, kennis en kunde beschikbaar en heb een groot netwerk aan specialisten die ik in kan zetten op de momenten dat dat nodig is. Hiermee beschik je als opdrachtgever over een ervaren en betaalbare Marketing Manager. Ik sta als partner naast je en versterk je op flexibele basis!

Wil jij dit ook?

Laten we een afspraak maken om van gedachten te wisselen.